Posjetite stranicu  RR SOLUTIONS KUTAK ZA PROFESIONALCE
Zadnje pretraživano

1. OPĆE ODREDBE

Tvrtka RR Solutions d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.rr-solutions.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.rr-solutions.hr Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice  www.rr-solutions.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke RR Solutions d.o.o. te prihvaća da tvrtka RR Solutions d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka RR Solutions d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka RR Solutions d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka RR Solutions d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka RR Solutions d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka RR Solutions d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke RR Solutions d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na www.rr-solutions.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke RR Solutions d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Fotografije proizvoda prikazane na internet trgovini su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te Tvrtka ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda, Tvrtka ne odgovara. Ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika (npr. nova ambalaža) ili sadržaj proizvoda, moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na internet trgovini. Tvrtka nastoji sve opise redovito i detaljno provjeravati.

Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Tvrtka ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.rr-solutions.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke RR Solutions d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka RR Solutions d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki RR Solutions d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki RR Solutions d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici  www.rr-solutions.hr

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice  www.rr-solutions.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka RR Solutions d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka RR Solutions d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka RR Solutions d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka RR Solutions d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka RR Solutions d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka RR Solutions d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke RR Solutions d.o.o.mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku RR Solutions d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka RR Solutions d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka RR Solutions d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka RR Solutions d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a RR Solutions d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

www.rr-solutions.hr  je registrirana domena tvrtke RR Solutions d.o.o.

Tvrtka RR Solutions d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka RR Solutions d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka RR Solutions d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.rr-solutions.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke RR Solutions d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka RR Solutions d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.rr-solutions.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.rr-solutions.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke RR Solutions d.o.o. je u Zaprešiću, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i RR Solutions d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. 

1.1. Jezik

Jezik komunikacije na www.rr-solutions.hr je hrvatski književni jezik

1.2. Cijene

Cijene su izražene u eurima (€), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se RR Solutions d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

1.3. Akcijska prodaja

Tvrtka RR Solutions d.o.o. može u bilo kojem trenutku ili periodu, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka RR Solutions d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

2. NARUDŽBA

KUPOVINA I NARUČIVANJE

Proizvodi na Internet trgovini mogu biti: „Dostupni“ za naručivanje, „Rasprodani“ 

Kad je željeni proizvod dostupan, pored njega se pojavljuje opcija "Kupi" ili "Dodaj u košaricu". Odabirom opcije “Kupi”, željeni proizvod automatski se stavlja u Košaricu. Proizvod se može dodati u Košaricu s bilo kojeg mjesta na Internet trgovini ukoliko uz proizvod postoji opcija „Kupi“ ili „Dodaj u košaricu“.

Nakon dodavanja proizvoda u Košaricu, Korisnik može nastaviti pregledavati ponudu Internet trgovine i ponoviti postupak dodavanja proizvoda u košaricu za svaki sljedeći proizvod.

U svakom trenutku Korisnik može pregledati svoju “Košaricu” klikom na link "Moja košarica".

Prije završetka kupovine, Korisnik pregledava konačni sadržaj svoje košarice klikom na sliku košarice ili klikom na link „Moja košarica“. U sklopu košarice, Korisnik može povećati ili smanjiti količinu svakog odabranog proizvoda ili ukloniti proizvod iz košarice. 

1. Korak – Provjerite svoje podatke

Nakon konačne provjere stanja košarice, Korisnik potvrđuje svoju narudžbu i kupovinu klikom na link “Plaćanje”. 

Ukoliko je registriran, u koraku “Prijava za kupce” Korisnik unosi svoje korisničko ime i lozinku. Ukoliko Korisnik nije registriran može se registrirati klikom na “Novi kupac – registrirajte se” ili može odlučiti nastaviti kupovinu kao neregistrirani Korisnik klikom na “Nastavi kupnju bez prijave”.

U svakom slučaju Internet trgovini su potrebni osobni podaci Korisnika kako bi Prodavatelj mogla poslati narudžbu. Ukoliko neki od podataka Korisnika nedostaje i/ili je pogrešan, Prodavatelj nije dužna poslati narudžbu.

2. korak – Odaberite način dostave

Nakon potvrde osobnih podataka, slijedi korak „Odaberite način dostave“. Uz svaku opciju dostave prikazani su i troškovi iste. Ovisno o odabiru načina dostave, ukupni iznos narudžbe ostaje isti ili se povećava. Napomena: unutar profila Korisnik mora imati popunjenu adresu za naplatu.

3. korak – Odaberite način plaćanja

Završni korak potvrde narudžbe je plaćanje. Korisnik u ovom koraku odabire jednu od ponuđenih opcija plaćanja. Ukoliko Korisnik odabere opciju plaćanja putem Payment Gateway servisa, uslijedit će preusmjerenje na njihove stranice kako bi se provelo plaćanje.

Proceduru plaćanja Korisnik može prekinuti u bilo kojem trenutku te promijeniti sadržaj svoje košarice. Za svaku zaprimljenu narudžbu Internet trgovina šalje automatsku potvrdu o primitku na e-mail adresu Korisnika.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Prodavatelja. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Prodavatelj će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunila u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti Korisnika i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. 

Prodavatelj otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije te se unaprijed ispričava svojim Korisnicima ukoliko do istih dođe. Narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun za istu.

3. DOSTAVA I PREUZIMANJE

DOSTAVA

Proces dostave počinje onog trena kada Prodavatelj putem svoje Internet trgovine zaprimi narudžbu te potvrdu uspješno izvršene online transakcije (za kartično poslovanje), odnosno nakon knjiženja uplaćenih sredstava na žiro račun Prodavatelja (za plaćanje općom uplatnicom, virmanom te internet bankarstvom). U pravilu radi se o sljedećem radnom danu.

Nakon zaprimanja uplate ili potvrde o uplati, Prodavatelj se obvezuje poslati narudžbu u najkraćem mogućem roku. Ukoliko to iz određenih razloga nije moguće, Prodavatelj se obvezuje obavijestiti Korisnika o novom terminu dostave.

Za odabir opcije plaćanja pouzećem, proces dostave započinje po primitku narudžbe.

Prodavatelj se obavezuje adekvatno zapakirati proizvod za prijevoz robe. Pod adekvatnim pakiranjem proizvoda podrazumijeva se stavljanje proizvoda u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju i sl.) zbog sprečavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti proizvoda te uvjetima i duljini relacije na koji se prenosi.

4. ISPORUKA

Prodavatelj narudžbe šalje radnim danom od ponedjeljka do petka. Vrijeme slanja i dostave je do 5 radnih dana. Isporuke paketa se u slučaju blagdana i državnih praznika prebacuje na prvi sljedeći radni dan.

Nakon što kurirska ili dostavna služba koja vrši dostavu zaprimi pošiljku, Prodavatelj više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i moguća kašnjenja koja mogu nastati. Ukoliko su učestala kašnjenja isporuke, Prodavatelj može promijeniti kurirsku ili dostavnu službu zaduženu za isporuke narudžbe.

Za kvalitetniju komunikaciju između Korisnika i kurirske ili dostavne službe oko termina dostave, Prodavatelj može kurirskoj ili dostavnoj službi predati broj mobitela i adresu Korisnika.

 

5. TRAJANJE I RASKID UGOVORA (JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE KUPCA)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s RR Solutions d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane www.rr-solutions.hr te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između RR Solutions d.o.o. i kupca.

NEZADOVOLJNI KORISNIK:

Molimo Vas da prije svoje odluke da jednostrano raskinete Ugovor o kupnji proizvoda s www.rr-solutions.hr Internet tgovine, proslijedite našoj službu za korisnike (telefonski, e-mailom ili putem Web Shop Kontakt forme) Vaše primjedbe. Svakako navedite broj narudžbe, proizvod i poteškoće s kojima ste se susreli.

E-mail: info@rr-solutions.hr

Tel: +385 (0)1 335 8796

Ukoliko Vam naš stručni tim nije uspio pomoći, molimo da se pridržavate sljedećih uputstva za jednostrani raskid Ugovora:

Da biste uspješno jednostrano raskinuli Ugovor i ostvarili povrat novčanih sredstava, pošiljka mora sadržavati:

a) Neotvarane, nekorištene i neoštećene proizvode u originalnom pakiranju (originalna ambalaža/kutija)

b) Pripadajući račun

c) Popunjen obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupnji proizvoda (Primjerak obrasca možete preuzeti ovdje )

Proizvode kupljene u www.rr-solutions.hr internet trgovini s pripadajućom dokumentacijom pošaljite nam na sljedeću adresu najkasnije u roku od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda:

RR Solutions d.o.o.
Nova ulica 2a
10290 Zaprešić

*NAPOMENA: Troškove povrata robe snosi kupac.

Po primitku pošiljke, šaljemo Vam obavijesti e-mailom li drugim raspoloživim sredstvom o ispravnosti ili neispravnosti postupka povrata:
a) Ukoliko je pošiljka ispravna utvrđujemo da povrat zadovoljava sve navedene kriterije te Vas obavještavamo e-mailom ili drugim raspoloživim sredstvom radi povrata uplaćenih novčanih sredstava (ovisno o načinu plaćanja ili po dogovoru).
b) Ukoliko je pošiljka neispravna, utvrđujemo da povrat ne zadovoljava sve navedene kriterije te Vas obavještavamo e-mailom ili drugim raspoloživim sredstvom da se nadopuni dokumentacija kako bi se mogao ostvariti povrat novčanih sredstava.

OŠTEĆENI PROIZVODI:

Prilikom preuzimanja pošiljke Kupac je dužan provjeriti njeno stanje. U slučaju vidljivih oštećenja na transportnoj kutiji, Kupac mora odmah reklamirati kurirskoj službi zaduženoj za dostavu te odbiti preuzeti pošiljku.
Ukoliko niste u mogućnosti pravovremeno reagirati na oštećenje nastalo neadekvatnim rukovanjem kurirske službe ili zbog drugih razloga, molimo da nam pošaljete fotografije oštećenja putem e-maila.
Nakon što dokaze oštećenja i utvrdimo da su razlozi oštećenja uzrokovani našom ili kurirskom nepažnjom, novi proizvod šaljemo na Vašu adresu, a oštećeni preuzimamo o svom trošku.

NAPOMENA: U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez adekvatnog razloga, RR Solutions d.o.o. ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html


NE PROPUSTITE NOVOSTI!

Prijavite se na naš Newsletter i saznajte prije ostalih sve o
ekskluzivnim ponudama, sniženjima i novostima u našoj ponudi.

VSC Pro+ Online Trgovina   Web Shop Izrada